TRATTA

TRATTA ry on Tampereen rakentamistuotannon ja -talouden kerho, jonka tarkoituksena on yhdistää Tampereen yliopiston rakennustuotantoa ja -taloutta opiskelevat, herättää ja ylläpitää harrastusta ammatillisiin asioihin sekä edistää ammatillista osaamista yhteistyössä rakennustuotannon ja -talouden yksikön sekä yritysten kanssa. Kerho on perustettu 1982.

Kerhon toiminnasta ja taloudesta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu johtokunta. Johtokunnan muodostavat puheenjohtaja ja 2-5 muuta jäsentä, joiden tulee olla kerhon varsinaisia jäseniä. Johtokuntien jäsenet ja yhteystiedot löydät TRATTA-välilehden alta.

Yhteistyökumppanit

Picture

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL tarjoaa eväitä rakennusalalla opiskeleville ja työskenteleville uran joka vaiheessa. Jo opiskelun alussa kannattaa liittyä RILin jäseneksi. Opiskelijajäsenet saavat samat edut ja palvelut kuin varsinaiset jäsenet ja opiskeluajan jäsenyys on ilmainen.
Lisätietoja RILin jäseneduista ja -palveluista löytyy osoitteesta www.ril.fi.