TRATTA järjestää jäsenilleen perinteiseen tapaan excursioita, yritysvierailuja ja saunailtoja. Toimintaa järjestetään myös yhteistyössä TARAKIn, rakennusalan yritysten ja rakennustuotannon ja -talouden yksikön kanssa. Olennainen osa kerhon toimintaa on Tampereen seudun uudisasuntotuotannon markkinatilanneselvityksen eli TUUMAn julkaiseminen kahdesti vuodessa.