Kerhon tarkoituksena on yhdistää Tampereen teknillisen yliopiston rakennustuotantoa ja -taloutta opiskelevat, herättää ja ylläpitää harrastusta ammatillisiin asioihin sekä edistää ammatillista osaamista yhteistyössä rakennustuotannon ja -talouden yksikön sekä yritysten kanssa.