Tampereen yliopiston rakentamistuotannon ja -talouden kerho TRATTA ry:n vuoden 2022 johtokunta on aloittanut toimikautensa seuraavalla kokoonpanolla:

Puheenjohtaja: Arttu Valkama

Rahastonhoitaja/varapuheenjohtaja: Helmi Orastie

Sihteeri: Iida-Mari Ranta

Päätoimittaja: Leevi Rantala

Tapahtumavastaava: Jiri Sarvela

Yritysvastaava: Valtteri Pietilä

Johtokunnan toiminnan avuksi on valittu seuraavat toimihenkilöt:

Senior Managing Consultant: Nikita Virolainen

Junior Managing Consultant: Nea Tasa

Kehitysjohtaja: Joni Venäläinen

VujuWelho: Elina Lahdensivu